Na mijn afstuderen als ontwikkelingspsycholoog (begin jaren 80 van de vorige eeuw) wist ik heel zeker dat ik onderzoek wilde gaan doen. Ik vond dat we nog veel te weinig wisten over eigenlijk alles. Een onderzoeksbaan vinden was niet makkelijk, maar na 15 jaar tijdelijke baantjes ben ik universitair docent, en later hoofddocent geworden aan de universiteit van Groningen. Daar doe ik onderzoek naar identiteitsontwikkeling, met als hoofdvraag: hoe ontwikkelen jonge mensen hun idee over wie ze (willen) zijn en wat ze willen doen met hun leven? Met een collega van de universiteit hebben we jarenlang studiekeuzebegeleiding aangeboden, om te onderzoeken hoe je jongeren kunt begeleiden die moeite hebben met het vinden van hun weg. Ik kwam in contact met Expeditie Noord en daarna was ik vanaf het allereerste begin betrokken bij en enthousiast over Expeditie Noord.

Expeditie Noord deed precies wat volgens ons effectief was. Met een student hebben we onderzocht wat de effecten waren van het langdurige begeleidingstraject. En de uitkomst van dat onderzoek was inderdaad dat het traject heel succesvol is. Jongeren die het traject volgen weten niet alleen meestal heel goed wat ze willen gaan doen, maar ze weten ook veel beter wie ze zijn, wat ze willen in hun leven, en hoe ze keuzes willen maken. Vandaar dat ik me altijd heb ingezet om Expeditie Noord te steunen, en nu ik werd gevraagd om bestuurslid te worden van de stichting ExpeditieNoord heb ik daar met veel plezier JA op gezegd.

 

Saskia Kunnen
Universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen