Expeditie Noord is een uniek (studie)keuzetraject in Noord-Nederland, ontstaan op initiatief van het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaren heeft een pilot gedraaid onder penvoerderschap van de Rijksuniversiteit Groningen ism de Hanzehogeschool Het bestaat sinds september 2014.

Bij Expeditie Noord werken mensen uit het voortgezet/hoger onderwijs en zzp-ers

Kernteam: